Kojim putem da krenem?

 

Koliko često upiremo prste u druge, pokušavajući da na taj način opravdamo svoju nemoć, bez obzira što smo u potpunosti svesni da to nema nikakvog efekta. Igrajući ulogu žrtve mi samo dodatno povređujemo sebe, produbljujemo svoj bol i zatvaramo vrata mogućnostima koje su pred nama.

Da li nam je zaista potreban bol iz prošlosti da nas i dalje povređuje?

Odgovor na ovo pitanje nalazi se u mojoj novoj knjizi ‘Jači od bola’ koju sam i napisao upravo inspirisan iskustvom mojih klijenata koji su imali različite simpotme ali uvek isti uzrok – bol. Svako od nas poseduje sopstveni arsenal alata sa kojima izlazimo na kraj u najrazličitijim životnim situacijima. Jedno nam je svima zajedničko – svako od nas nosi nepotreban teret iz prošlosti. Zar nije strašno tegliti taj bol iz prošlosti kao da je i dalje stvaran i kao da samo čekamo da će ponovo iskočiti ispred nas?

Umesto da se pripremamo za zlo, šta bi bilo kada bismo poverovali u dobro?

Svi smo iskusili bol i svi ga nosimo. Osećamo i na taj način održavamo u životu. U našem životu. Bol koji je prisutan kod nas, ne mora da znači da je prihvaćen kao opšti bol koji svako nosi na svojim leđima. Čak i kada je u našoj priči povezan sa nekim drugim ljudima, gotovo da sam siguran da oni nemaju nikakve veze sa njim. Bar ne nakon nekog dužeg perioda. Dakle, svi mi koračamo kroz život sa nekim svojim ranama. Neke smo sakrili osmehom, neke ispod odeće, neke duboko ispod karijere, a neke svakodnevno previjamo i čistimo. Nakon nekih rana ostali su ožiljci koji će nas zauvek podsećati na nešto ili pak ožiljci koji će nam zauvek biti dokaz da smo preživeli nešto mnogo strašno. Ožiljak je tu da probudi staru ranu ili da nam ukaže na našu sopstvenu snagu. Bol je dakle ili najveći neprijatelj ili dokaz naše fascinantne moći.

Ako usvojite ovu ideju čitajući ovaj blog, znajte da vaš život može krenuti potpuno novim tokom. Odlukom da umesto bola odaberete motivaciju, vi u svom životu počinjete da primenjujete sve ono što ste do sada naučili iz knjiga, sa predavanja od raznih učitelja i duhovnih lidera.

Danas imate mogućnost da izbarete jedan od ova dva puta. I kada donesete odluku, budite sigurni da će svaka naredna biti u skladu sa njom. Izbor je toliko logičan da gotovo niko ne bi pomislio da odabere nešto drugačije, ali u trenucima kada se dešavaju krize, bolesti, patnja, važno je da osvestimo činjenicu da nije potrebno da reagujemo iz svoje rane, već iz svog srca. Bitno je da shvatimo kakav će rezultat dati naša reakcija i šta nam je to istinski potrebno. Da li zaista verujete da će uzvraćanje bola doneti dobro bilo kome? Da li verujete da će umnožavanje patnje nekome doneti radost?

 

 

 

 

Slični Tekstovi

24.01.2018.

Šta je motivacija?