Šta je motivacija?

I ja sam često u svom životu prolazio kroz faze u kojima sam bio srećan i zadovoljan kratkotrajno. Bilo je dovoljno da naiđem i na neko malo razočarenje i ja bih vrlo lako postao demotivisan i potpuno bez volje da bilo šta uradim. Često motivaciju vezujemo za posao i uspeh u karijeri. Ali motivacija je mnogo širi pojam i samim tim obuhvata i ostala poljau našem životu.

Potrebno je da budemo motivisani da održimo nivo svog zdravlja, nivo svoje energije i da budemo posvećeni porodici. Baš zbog toga što se sve ovo tiče motivacije, potrebno je da shvatimo kako funkcionišemo kao bića i na koji način razmišljamo. Kada ovo naučimo bićemo u mogućnosti da ostvarimo neke bolje rezultate.

Reč motivacija možemo da razložimo na dve reči:

  1. Motiv
  2. Akcija

Kada na ovaj način posmatramo ‘motivaciju’ dolazimo do zaključka da ona upravo znači razlog za neku akciju. Mi često nemamo dovoljno dobar razlog za nešto što želimo, već onako impulsivno donosimo odluke, koje nestaju gotovo istom brzinom kojom su i nastale. Ako želite da saznate više o motivaciji, pozivam vas da pogledate ceo video…

Slični Tekstovi

24.01.2018.

Šta je motivacija?

1 Komentar

  1. Hvala 🙂